Welsh - Phrase of the Week

02/09/2019   Tymor newydd – New term

09/09/2019   Ga i lyfr newydd? – Can I have a new book?

16/09/2019   Faint o’r gloch ydy hi? – What’s the time?

23/09/2019   Wedi gorffen – Finished

30/09/2019   Dw i’n gwybod yr ateb – I know the answer

07/10/2019   Dim siarad – No talking

14/10/2019   Diwrnod shwmae – Shwmae day

21/10/2019   Ga i … - Can I have ….

28/10/2019   Hanner tymor

04/11/2019   Tawelwch os gwelwch yn dda – Quiet please

11/11/2019   Plant mewn angen – Children in Need

18/11/2019   Dim ffônau symudol – No mobile phones

25/11/2019   Diolch yn fawr iawn – Thank you very much

02/12/2019   Darllen – Reading

09/12/2019   Gwenwch – Smile

16/12/2019   Nadolig Llawen – Merry Christmas

 

06/01/2020   Gwenu o glust i glust – Smiling from ear to ear

13/01/2020   Wyt ti’n siŵr? – Are you sure?