Welsh - Phrase of the Week

03/09/2018

Tymor newydd – New term

10/09/2018

Ga i lyfr newydd? – Can I have a new book?

17/09/2018

Faint o’r gloch ydy hi? – What’s the time?

24/09/2018

Wedi gorffen – Finished

01/10/2018

Dw i’n gwybod yr ateb – I know the answer