Welsh - Phrase of the Week

03/09/2018

Tymor newydd – New term

10/09/2018

Ga i lyfr newydd? – Can I have a new book?

17/09/2018

Faint o’r gloch ydy hi? – What’s the time?

24/09/2018

Wedi gorffen – Finished

01/10/2018

Dw i’n gwybod yr ateb – I know the answer

08/10/2018

Dim siarad – No talking

15/10/2018

Diwrnod shwmae – Shwmae day

22/10/2018

Ga i … - Can I have ….

05/11/2018

Tawelwch os gwelwch yn dda – Quiet please

12/11/2018

Plant mewn angen – Children in Need

19/11/2018

Dim ffônau symudol – No mobile phones

26/11/2018

Diolch yn fawr iawn – Thank you very much

03/12/2018

Gwenwch – Smile

10/12/2018

Gwenwch – Smile

17/12/2018

Nadolig Llawen – Merry Christmas

07/01/2019

Gwenu o glust i glust – Smiling from ear to ear

14/01/2019

Wyt ti’n siŵr? – Are you sure?

21/01/2019

Diwrnod Santes Dwynwen – St Dwynwens day

28/01/2019

Dw i’n mwynhau … - I enjoy …

04/02/2019

Canu a dawnsio – Singing and dancing

11/02/2019

Cerddoriaeth – Music

18/02/2019

Eisteddfod yr ysgol – School Eisteddfod

04/03/2019

Dydd Gŵyl Dewi – St Davids day

11/03/2019

Beth sy’n digwydd heddiw? – What’s happening today?

18/03/2019

Ble mae ….? – Where is …?

25/03/2019

Mae’n well ‘da fi … - I prefer …

01/04/2019

Dw i’n cytuno – I agree

08/04/2019

Pasg hapus – Happy Easter

29/04/2019

Adolygu am yr arholiadau – Revising for the exams

06/05/2019

Wyt ti eisiau …? – Do you want to …. ?

13/05/2019

Dim digon o amser – Not enough time

20/05/2019

Beth wyt ti’n gwneud dros hanner tymor? – What are you doing over half term?

03/06/2019 

Es i i …. – I went to …

10/06/2019

Beth nesaf? – What next?

17/06/2019

Llongyfarchiadau – Congratulations